Welkom bij Hulp@Home


Hulp@Home, Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening biedt hulp aan mensen met een (blijvende) beperking. De beperking kan voortkomen uit een ziekte, een handicap of een psychiatrisch probleem.

Mensen met een beperking en een hulpvraag hebben vaak moeite om de juiste weg te vinden in de zorgwereld. Je krijgt te maken met allerlei (overheids)instanties en zorgorganisaties. De wet- en regelgeving wordt vaak als complex en bureaucratisch ervaren. Hulp@Home, Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening helpt mensen met een beperking (en hun naaste familieleden) om de passende hulpverlening te krijgen. Hierbij kan hulp geboden worden bij zowel het aanvragen van een voorziening, het organiseren van de hulp als ook het leveren van zorg of ondersteuning in de thuissituatie.

Hulp@Home, Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening werkt nauw samen met diverse andere zelfstandige zorgverleners en (particuliere) instanties met een grote diversiteit aan specialismen. Dit verruimt de mogelijkheden om je hulpvraag op maat te kunnen beantwoorden.

Deze website wordt op dit moment vernieuwd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:

info@hulpathome.nl of 06-42917121.

©2010 Hulp at Home Sittard