De hulp die jij nodig hebt!

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Elke zorgaanbieder is wettelijk verplicht om te handelen volgens relevante wet- en regelgeving. In de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is o.a. vastgelegd dat een zorgaanbieder een klachtenprocedure moet hebben.

In eerste instantie is je persoonlijk begeleider het aanspreekpunt om de zorgverlening mee af te stemmen, ook als je niet tevreden bent of een klacht hebt. Mocht je er met je persoonlijk begeleider niet uitkomen, dan kun je altijd contact opnemen met directeur Jan-Joost van den Hout (06-42917121 of jj.vandenhout@hulpathome.nl).

We gaan dan in gesprek en proberen dan samen een oplossing te zoeken.

Lukt het niet om er samen uit te komen dan kun je ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon dhr. Jos Mevis die als onafhankelijk deskundige kan bemiddelen. Dhr. Jos Mevis is bereikbaar op telefoonnummer: 06-81907489

Tevens zijn wij aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, een onafhankelijke organisatie waar je terecht kunt voor klachten & geschillen. Een klacht indienen kan via de volgende link: www.klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen

Na het indienen van je klacht zal Klachtenportaal Zorg binnen 6 weken na hoor en wederhoor een bindende uitspraak doen over de klacht. Hieraan evenals voor gesprekken met de vertrouwenspersoon, zijn voor de client geen kosten verbonden.


Voor meer info zie de website www.klachtenportaalzorg.nl

Neem contact met ons op!

Bezoekadres

Walramstraat 20

6131 BM Sittard

info@hulpathome.nl

Post adres

Postbus 108

6130 AC Sittard

06-42917121

Of vul het onderstaande contactformulier in!