De hulp die jij nodig hebt!

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Vanuit de WMCZ zijn zorgaanbieders verplicht medezeggenschap te organiseren hetgeen doorgaans gebeurd door het instellen van een cliëntenraad. Omdat Hulp@Home slechts alleen ambulante (individuele) begeleiding biedt, is gebleken dat het inrichten van een cliëntenraad niet goed georganiseerd kan worden. In tegenstelling tot het bieden van zorg in een georganiseerd verband (bv. dagbesteding of wonen) zijn er immers vrijwel geen onderlinge contacten tussen cliënten en blijken de meeste cliënten deelname in een cliëntenraad te belastend te vinden.

Om toch een vorm van medezeggenschap te organiseren vragen wij zeer geregeld feedback aan onze cliënten. Dit doen wij door structureel bij elk evaluatiemoment (1 a 2 keer per jaar) een cliënt tevredenheids formulier aan te bieden waarop cliënten ons feedback en verbeterpunten kunnen aanreiken over de geboden hulpverlening. Daarnaast kan men anoniem via een zgn. ideeënbus suggesties aanreiken. Ook spreekt directie de cliënten geregeld persoonlijk en vraagt of men tevreden is en men zaken graag veranderd/verbeterd ziet.

Tevens worden nieuwe ontwikkelingen vermeld op onze website, de intranetpagina’s van het digitale cliënten rapportage systeem en zijn wij voornemens geregeld informatie te delen via nieuwsbrieven.

Neem contact met ons op!

Bezoekadres

Walramstraat 20

6131 BM Sittard

info@hulpathome.nl

Post adres

Postbus 108

6130 AC Sittard

06-42917121

Of vul het onderstaande contactformulier in!